เทศบาลตำบลมะกอก
เลขที่ 132 หมู่ 9 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-572-920 ต่อ 16  อีเมล์ : admin@makok.go.th
Powered By wnt.co.th